Försäkringar och stunt

När man som jag gillar att stunta med motorcykeln kan det ibland gå snett. Man kör lätt omkull och i ett hopp kan man råka tappa kontrollen. Då kan både föraren och motorcykeln skadas. Det gäller att man är försäkrad! Jag har kollat lite mer på moderna och deras försäkringar, och de har riktigt bra villkor. Nu när vintern kommer vill jag ju ut och köra snabbt på is och i snö med min motorcykel. Om något händer då kan det bli dyrt, men en försäkring hjälper ju till att täcka kostnaderna.

En man på en motorcykel

(Visited 1 times, 1 visits today)