Motorcykelmodeller

Redan 1885 kom den första motorcykel-prototypen som senare skulle leda fram till våra moderna varianter. Den var designad och byggd av tyskarna Gottlieb Daimler och Wilhelm Maybach och de kallade sin uppfinning för Reitwagen (den körande bilen). Deras kreation var tänkt som ett experiment för att testa deras nya motor, mer än att lägga grunden […]